„Lietuvos išankstinio perspėjimo apie
branduolinį pavojų sistemos vystymas“

Projektas finansuojamas 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ lėšomis

Tikslai

Įgyvendinus šį projektą:

  • bus įsigyta ne mažiau kaip 215 naujų modernių sirenų ir 17 savivaldybių atnaujinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema;
  • bus sukurta bendra ekstremaliųjų situacijų valdymo informacinė sistema (VESVIS);
  • bus surengtos bendros civilinės saugos pratybos, kurių metu bus inscenizuojama situacija įvykus avarijai atominėje elektrinėje: evakuojami gyventojai, atliekamas jų sanitarinis švarinimas, vykdoma dozimetrinė kontrolė ir kt.;
  • atnaujinta Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė  Lt72.lt, ją modernizuojant ir pritaikant įvairioms gyventojų grupėms;
  • bus surengtos trys pratybų planavimo konferencijos;
  • parengta mokomoji metodinė medžiaga mokymo įstaigų žmogaus saugos mokytojams ir mokiniams;
  • sukurti mokomieji filmai apie pasirengimą reaguoti į avariją Baltarusijos atominėje elektrinėje bei gyventojų veiksmus jai įvykus.

Išsamiau

Nuotraukų galerija iš susitikimo su projekto partneriais

Projekto viešinimo konferencija

Gegužės 27 d. konferencijos vaizdo įrašas (lietuvių ir anglų kalbomis)
Gegužės 28 d. konferencijos vaizdo įrašas (lietuvių ir anglų kalbomis)

Pranešėjai

Giedrius Sakalinskas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus pavaduotojas

Sigitas Šlepavičius

VATESI viršininko pavaduotojas bendrais saugos klausimais

Vismantė Dailidėnaitė

Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Strateginės komunikacijos atašė

Ingar Amundsen

Norvegijos radiacijos ir branduolinės saugos tarnybos Tyrimų ir plėtros, tarptautinės branduolinės saugos ir saugumo departamento direktorius

Petre Min

Rumunijos nacionalinės branduolinės veiklos kontrolės komisijos Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ir reagavimo koordinatorius

Uko Rand

Estijos aplinkos apsaugos valdybos Klimato ir radiacinės saugos departamento vyriausiasis specialistas

Uldis Kevers

Latvijos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Civilinės saugos departamento vyresnysis specialistas

Rafał Dąbrowski

Lenkijos nacionalinės atominės energijos agentūros Stebėsenos ir prognozavimo padalinio Radiacinių nelaimių centro vyriausiasis specialistas

Julius Žiliukas

Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius

Ernestas Trunovas

PAGD Civilinės saugos valdybos Gyventojų apsaugos organizavimo skyriaus viršininkas

Rimantas Ramanauskas

PAGD Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus viršininkas

Giedrius Viganauskas

PAGD Civilinės saugos valdybos Civilinės saugos planavimo ir koordinavimo skyriaus vyriausias specialistas

Gintaras Paulauskas

Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Mokymo skyriaus viršininkas

Vladislav Legenis

VATESI Saugos analizės skyriaus vyriausiasis inspektorius

dr. Christoph Groneberg

Federalinės civilinės saugos ir pagalbos nelaimės atveju tarnybos Perspėjimų sistemų srities Vokietijoje vadovas

Uri Woldiger

„TSG IT Advanced Systems Ltd.“ Tarptautinės rinkodaros ir BD viceprezidentas