Kolektyvinės apsaugos statiniai

Svarbu žinoti

Kolektyvinės apsaugos statiniai yra skirti laikinam gyventojų prieglobsčiui. Šie pastatai pažymėti specialiuoju ženklu – lygiakraštis mėlynas trikampis oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu. Įprastomis gyvenimo sąlygomis minimi statiniai naudojami įvairiems visuomenės poreikiams, o ekstremaliųjų situacijų metu juos galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Dažniausiai tokie statiniai yra mokyklos, gimnazijos, kultūros, sporto centrai. Kiekviena savivaldybė rūpinasi savivaldybėje gyvenančių ir esančių žmonių apsauga ir iš anksto numato kolektyvinei apsaugai skirtus statinius.  

Žemėlapyje žiūrėkite, kur mūsų šalyje išsidėstę kolektyvinės apsaugos statiniai. Taip pat pateikiame nuorodas į savivaldybių kolektyvinės apsaugos statinių sąrašus (sąrašas pildomas). Aktualiausia informacija apie kolektyvinės apsaugos statinius pateikiama savivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, kurie skelbiami savivaldybių internetinėse svetainėse.

Lankstinuką apie kolektyvinės apsaugos statinius rasite čia.

Kolektyvinės apsaugos statiniai savivaldybėse