Nokia 1100, 3310, 3410, 3330, 3210 ir Nokia S40

01

Pirmas žingsnis

Įjungti pranešimų priėmimą: Meniu

02

Antras žingsnis

Pasirinkite: Pranešimai

03

Trečias žingsnis

Pasirinkite: Naujienos

04

Ketvirtas žingsnis

Pasirinkite:Tinklo naujienų paslauga

05

Penktas žingsnis

Tinklo naujienų paslauga: pasirinkite Įjungta

06

Šeštas žingsnis

Nustatykite kanalą: Naujienos > Temos

07

Septintas žingsnis

Pasirinkite: Temos > Nauja tema

08

Aštuntas žingsnis

Temos numeris: 578

09

Devintas žingsnis

Tema: Dėmesio

10

Dešimtas žingsnis

Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: Naujienos > Kalba > pasirinkite: Visomis

Peržiūrėkite kitas interneto svetainės skiltis arba susisiekite su mumis.

Vis dar turite klausimų?