LG A-series, C-series, E-series, Gx-series, Kx-series

01

Pirmas žingsnis

Įjungti pranešimų priėmimą: Meniu > Pranešimai

02

Antras žingsnis

Pasirinkite: Parametrai

03

Trečias žingsnis

Pasirinkite: Informacinis pranešimas

04

Ketvirtas žingsnis

Pasirinkite: Parametrai > Informacinis pranešimas > Gauti

05

Penktas žingsnis

Pasirinkite: Taip

06

Šeštas žingsnis

Pasirinkite: Parametrai > Informacinis pranešimas > Įspėjimas

07

Septintas žingsnis

Pasirinkite: Įjungti

08

Aštuntas žingsnis

Pasirinkite priimti pranešimus visomis kalbomis: Parametrai > Informacinis pranešimas > Kalba

09

Devintas žingsnis

Kalba: pažymėkite visas kalbas

10

Dešimtas žingsnis

Nustatykite temą: Meniu > Pranešimai > Informacinis pranešimas

11

Vienuoliktas žingsnis

Pasirinkite: Temos

12

Dvyliktas žingsnis

Pasirinkite: Žiūrėti sąrašą

13

Tryliktas žingsnis

Pasirinkite: pasirinktys > Nauja tema

14

Keturioliktas žingsnis

Įveskite ir išsaugokite: Temos kodas - 578, Temos pavadinimas - Demesio

Peržiūrėkite kitas interneto svetainės skiltis arba susisiekite su mumis.

Vis dar turite klausimų?