Kolektyvinės apsaugos statiniai, priedangos ir rūsiai