Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ saugaus elgesio atmintinė

Prieš renginį ir renginio metu:

 • Vykdami į masinius renginius arenose, stadionuose – susipažinkite su arenų ir stadionų išplanavimu, vidaus taisyklėmis, evakuacinių išėjimų vietomis ir evakuacijos tvarka.
 • Siekiant išvengti spūsčių, jei yra galimybė, į masinius renginius rekomenduojama vykti visuomeniniu transportu.
 • Į masinius renginius draudžiama neštis: ginklus, aštrius daiktus, lazdas, sprogmenis, fejerverkus, signalines raketas, dūmų miltelius, dujų bombas ir/ar kitokią pirotechniką. Pastebėję paliktus įtartinus daiktus – nedelsdami informuokite artimiausią policijos pareigūną, apsaugos darbuotoją ar organizatorių atstovą.
 • Įsidėmėkite, kad įvykus incidentui reikia vykdyti apsaugos darbuotojų, policijos ar organizatorių nurodymus, stebėti informacinius pranešimus.
 • Nestovėkite arti scenos, nes kilus gaisrui, prasidėjus riaušėms ar muštynėms iš šios vietos būtų nelengva pasitraukti.
 • Esant masiniams neramumams masinių renginių metu, pavojinga būti šalia pareigūnų ir apsaugos darbuotojų, nes agresyviai nusiteikusi minia dažnai savo agresiją nukreipia į specialiųjų tarnybų pareigūnus.
 • Nesiartinkite prie neblaivių ar nuo narkotikų apsvaigusių žmonių, nes jų elgesys ekstremaliųjų įvykių metu gali būti neprognozuojamas
 • Nerekomenduojama būti šalia įtartinai besielgiančių ir atrodančių asmenų, kurie elgiasi neadekvačiai. Pastebėję įtartinus asmenis, ramiai pasišalinkite ir informuokite policijos pareigūną, apsaugos darbuotoją ar organizatorių atstovą.
 • Venkite spūsčių, nesistumdykite, stenkitės išlaikyti emocinę pusiausvyrą, nepanikuoti. Spūsties metu stenkitės neprisispausti prie sienų ar pertvarų siekiant išvengti sunkių traumų.
 • Nepatartina eiti prieš minią. Jeigu į ją patekote, venkite atsidurti jos centre. Minioje nebandykite kabintis į kelyje pasitaikančius daiktus.
 • Nepamirškite, kad minioje didesnė tikimybė būti suspaustam. Spūsties metu sulenktas rankas reikia prispausti prie krūtinės. Tai padės palengvinti kvėpavimą ir apsaugoti save nuo suspaudimo.
 • Spūsties metu padėkite asmenims, turintiems fiziologinių judėjimo apribojimų, sužeistiems, nukritusiems (jei minia juda), vaikams ir pan.

Radus sprogmenį ar įtartiną daiktą:

 • Nedelsiant skambinkite telefonu 112 arba kitu pareigūnų nurodytu telefono numeriu, nes labai didelis skambučių kiekis gali užimti visas telefono linijas ir prisiskambinti nepavyks. Taip pat informuokite renginyje esančius policijos pareigūnus, apsaugos darbuotojus, organizatorių atstovą.
 • Išlaikykite rimtį ir nekelkite panikos. Įvertinkite savo ir aplinkinių galimybę nedelsiant evakuotis.
 • Nelieskite sprogmens ar įtartino daikto, jei yra galimybė pažymėkite įtartiną daiktą ar sprogmenį (jo perimetrą).
 • Patarkite žmonėms kuo toliau pasitraukti nuo įvykio vietos, kol atvyks specialiosios tarnybos.

 Rekomendacijos organizatoriams:

 • Įsitikinkite, kad jūsų objekte yra nustatytos aiškios taisyklės kaip elgtis darbuotojams nustačius įtartiną asmenį, paliktą daiktą ar kilus kitokiai grėsmei. 
 • Periodiškai tikrinkite, kad kilus būtinybei evakuaciniai išėjimai būtų lengvai prieinami, būtų laisvi ir veiktų (atsidarytų). 
 • Pasirūpinkite, kad matomose vietose būtų iškabinti teritorijų ir pastatų planai su aiškiai sužymėtais išėjimais ir evakuacijos keliais.
 • Įsitikinkite, ar objektuose, teritorijose pakanka apšvietimo tamsesniu paros metu. 
 • Esant poreikiui, konsultuokitės su jūsų teritoriją prižiūrinčiais pareigūnais, dėl efektyvesnių saugumo procedūrų ir veiksmų kilus grėsmei. 
 • Už renginio dalyvių, svečių, kitų asmenų saugumą atsakingi renginio organizatoriai ir savivaldybė.