Civilinės saugos signalai, kaip elgtis juos išgirdus

Apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją gyventojai perspėjami šiais civilinės saugos signalais: įspėjamuoju garsiniu signalu „Dėmesio visiems“ ir įspėjamaisiais, balsu skelbiamais signalais:

Gyventojai gali būti perspėjami ir informuojami ne tik sirenomis, bet ir panaudojant šiuolaikinę korinio transliavimo (angl. Cell Broadcast) technologiją, siunčiant trumpuosius pranešimus į gyventojų mobiliuosius telefonus.

Atsižvelgiant į įvykio mastą, civilinės saugos signalas gali būti perduodamas ūkio subjektų vadovų, savivaldybių administracijų direktorių sprendimu. Valstybės mastu šį signalą skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Signalo reikšmė ir žingsniai

įspėjamuoju, pulsuojančiu 3 min. trukmės garsiniu signalu gyventojai perspėjami apie artėjančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę, Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimo ar pratybų metu.

Išgirdę šį signalą:

 • nedelsdami įsijunkite radiją ar televizorių;
 • išklausykite pranešimą;
 • vykdykite rekomendacijas.

balsu skelbiamas civilinės saugos signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį radioaktyviosios taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje.

Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip praėjus 3 minutėms, kai įjungiamos sirenos, per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. 

Išgirdę šį signalą:

 • išklausykite pranešimą;
 • laikykitės rekomendacijų;
 • pasirūpinkite stabiliojo jodo preparatais, jei buvo toks nurodymas;
 • jei liekate namuose, sandariai uždarykite langus, orlaides, uždenkite dūmtraukius, vėdinimo ir kitas angas. Duris uždenkite storu audeklu.

Jei nurodyta evakuotis, pasiimkite:

 • pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę, reguliariai vartojamų vaistų;
 • dokumentus (pasą, gimimo ir santuokos liudijimus, atestatą, diplomą, nuosavybės dokumentus);
 • pinigus, kreditines korteles, vertybinius popierius, brangenybes;
 • šeimynines relikvijas;
 • maisto 2–3 dienoms;
 • reikalingų drabužių (pagal sezoną);
 • tualetinius reikmenis;
 • asmenines apsaugos priemones;
 • nešiojamąjį radijo imtuvą, žibintuvėlį, atsarginius elementus, žiebtuvėlį.

Išeidami iš namų:

 • užsidėkite respiratorių arba užsiriškite burną vatos ir marlės raiščiu;
 • išjunkite dujas, elektros prietaisus, užsukite vandens sklendes;
 • jei gyvenate kaime, suvarykite gyvulius į tvartą, sandariai uždarykite duris, sandariai uždenkite šulinius;
 • užterštoje vietovėje nelieskite daiktų plikomis rankomis.

balsu skelbiamas civilinės saugos signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje.

Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip praėjus 3 minutėms, kai  įjungiamos sirenos,   per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. 

Išgirdę šį signalą:

 • jei esate lauke, stenkitės kuo skubiau išeiti iš užterštos zonos. Eikite civilinės saugos specialistų nurodyta kryptimi.

Jei esate namuose:

 • uždarykite duris, langus, orlaides, uždenkite dūmtraukius, vėdinimo ir kitas angas, sudrėkinkite rankšluosčius ar audeklo gabalus ir jais užkimškite durų apačią;
 • langus ir duris sandariai apklijuokite lipnia juosta, uždenkite šulinius.

Jei ketinate evakuotis:

 • pasiimkite dokumentus, pinigų, maisto 2–3 dienoms, reikalingų medikamentų;
 • apsivilkite vandeniui nelaidžiais drabužiais, , apsiaukite guminius batus;
 • išjunkite elektros prietaisus, užsukite vandens, dujų sklendes;
 • išeidami iš namų, užsidėkite respiratorių arba užsiriškite burną vatos ir marlės raiščiu;
 • į slėptuvę ar kitas nurodytas patalpas eikite statmenai vėjo krypčiai, atviromis vietomis, venkite aukštos žolės, tankiai apsodintų vietų;
 • nesislėpkite žemumose, rūsiuose, tuneliuose.

balsu skelbiamas civilinės saugos signalas, įspėjantis apie katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje.

Šis signalas skelbiamas Kauno miesto, Kauno, Šakių, Jurbarko, Šilutės rajonų gyventojams, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas, ne vėliau kaip praėjus 3 minutėms, kai įjungiamos sirenos, per įvardytų savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. 

Išgirdę šį signalą,

 • atidžiai išklausykite pranešimą ir vykdykite nurodymus.

„Potvynio pavojus“ – balsu skelbiamas civilinės saugos signalas, įspėjantis apie potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus upėse vandens lygiui iki pavojingos ribos.

Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip praėjus 3 minutėms, kai įjungiamos sirenos, per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir  vietinius transliuotojus.

Išgirdę šį signalą:

 • pasirūpinkite savo turtu, namais, gyvuliais;
 • namuose sukelkite daiktus kuo aukščiau, įrenginių (mechanizmų) metalines konstrukcijas patepkite tepalu;
 • apsirūpinkite plaukiojimo priemonėmis, gumine avalyne;
 • turėkite ne mažiau kaip 10-čiai parų ilgai negendančių maisto produktų, medikamentų, geriamojo vandens, degtukų, žvakių, žibalinių lempų, malkų, mobiliojo ryšio telefoną, radijo imtuvą.

Jei nutarėte evakuotis:

 • prieš palikdami namus, užsukite vandens, dujų sklendes, išjunkite elektrą;
 • pasiimkite dokumentus, pinigus, vertybinius popierius, brangenybes, būtiniausius daiktus, maisto produktų, medikamentų;
 • užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus.

balsu skelbiamas civilinės saugos signalas, įspėjantis apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti ekstremaliąją situaciją.

Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip praėjus 3 minutėms, kai  įjungiamos sirenos,   per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.

Jei nutarėte evakuotis:

 • jei gyvenate kaime, suvarykite gyvulius į tvartus, uždarykite tvartų, namų duris, langus, langines, sutvirtinkite pastatų stogus;
 • išjunkite elektros prietaisus ir dujas;
 • turėkite nešiojamąjį radijo imtuvą;
 • būkite kuo toliau nuo langų;
 • jei uraganas užklupo lauke, nestovėkite po aukštais medžiais, prie elektros linijų;
 • audros metu nesinaudokite mobiliuoju telefonu;
 • jei esate mieste, slėpkitės gyvenamųjų namų laiptinėse, kitose priedangose.

„Oro pavojus“ – skelbiamas visiems gyventojams, kai kyla tiesioginė priešo užpuolimo grėsmė.  Skelbiamas tik Krašto apsaugos ministerijos sprendimu.

Išgirdę šį signalą:

 • atidžiai išklausykite informaciją ir vykdykite nurodymus;
 • eidami į slėptuvę pasiimkite, medikamentų, nešiojamąjį radijo imtuvą, tualetinius reikmenis;
 • jei liksite namuose, imkitės apsaugos priemonių: lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, užtraukite užuolaidas, įsiveskite į vidų savo šunis, kates ir t. t., persikelkite į kambarį be langų (jei toks yra). 

skelbiamas visiems gyventojams, kai kyla tiesioginė priešo užpuolimo grėsmė.  Skelbiamas tik Krašto apsaugos ministerijos sprendimu.

Išgirdę šį signalą:

 • atidžiai išklausykite informaciją ir vykdykite nurodymus;
 • eidami į slėptuvę pasiimkite, medikamentų, nešiojamąjį radijo imtuvą, tualetinius reikmenis;
 • jei liksite namuose, imkitės apsaugos priemonių: lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, užtraukite užuolaidas, įsiveskite į vidų savo šunis, kates ir t. t., persikelkite į kambarį be langų (jei toks yra).  

balsu skelbiamas civilinės saugos signalas, įspėjantis apie  vykdomą  Gyventojų perspėjimo  ir informavimo sistemos patikrinimą.

Šis signalas skelbiamas taip pat ir kai įvyksta nesankcionuotas sirenų įjungimas. Jis skelbiamas ne vėliau kaip praėjus 3 minutėms, kai  įjungiamos sirenos,   per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas,  regioninius ir vietinius transliuotojus.

Peržiūrėkite kitas interneto svetainės skiltis arba susisiekite su mumis.

Vis dar turite klausimų?